Lilla Edets kommun - startsida

Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter. I registret finns svenska statens förteckning av lagfarter och annan fastighetsinformation grundad på författningsbestämmelser.

Av författningsbestämmelserna framgår bland annat hur fastighetsregistret ska föras, för vilka ändamål personuppgifter får användas och vilka uppgifter registret ska innehålla.

Registret förvaltas och utvecklas av statliga myndigheten Lantmäteriet medan uppdatering av information i registret sker av andra lantmäterimyndigheter, inskrivningsmyndigheter, kommuner med flera. Åtkomst till uppgifter i registret sker genom Lantmäteriet.

Lägenhetsregister


Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder.
  • Boende som inte känner till sina lägenhetsnummer ska kontakta fastighetsägaren.
  • Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.
  • Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta även kallas lägenhetsregister. Läs mer om lägenhetsnummer på lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-02-22
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »