Lilla Edets kommun - startsida

Mättjänster

Lilla Edets kommun kan på uppdrag utföra mättjänster för framtagning av kartunderlag till bygglovsansökan. Vi kan även utföra mättjänster under byggprocessen som exempelvis fin- och grovutstakningar samt lägeskontroller. Kommunen kan också anlitas för att göra gränsutvisningar.

Ovanstående mättjänster kan även utföras av en privat konsult. Om du anlitar en privat konsult är det viktigt att du kontrollerar att denne har mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.


Mättjänster

Karta Öppnas i nytt fönster.

Förenklad nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.

Nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster.

Situationsplan Öppnas i nytt fönster.

Utstakning Öppnas i nytt fönster.

Lägeskontroll Öppnas i nytt fönster.Gränsutvisning Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2020-12-01
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »