Lilla Edets kommun - startsida

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 221.2 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när en förenklad nybyggnadskarta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en förenklad nybyggnadskarta:

 • Fastighetsgräns (tomtgränsernas nuvarande kvalitet) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas ej. Lantmäteriets schematiska gränsredovisning används (vilket har en noggrannhet som i vissa fall kan variera med flera meter).
 • Fastighetsbeteckning.
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Befintliga byggnader inmätta och/eller annan enstaka detalj.
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Markprofil, höjdskillnader redovisas som markhöjdpunkter och höjdkurvor.
 • Befintliga vägar och gator med höjder.
 • Sockelhöjd på närliggande byggnad.
 • Detaljer som är anknutna till fastigheten.
 • Delar av intilliggande fastigheter.


Du som byggherre kan anlita kommunens mätpersonal för mät- och karttjänster. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att denne måste följa de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats under Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »