Lilla Edets kommun - startsida

Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 194.3 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när en förenklad nybyggnadskarta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en förenklad nybyggnadskarta:

 • Fastighetsgräns (tomtgränsernas nuvarande kvalitet) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas ej. Lantmäteriets schematiska gränsredovisning används (vilket har en noggrannhet som i vissa fall kan variera med flera meter).
 • Fastighetsbeteckning.
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Befintliga byggnader inmätta och/eller annan enstaka detalj.
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Markprofil, höjdskillnader redovisas som markhöjdpunkter och höjdkurvor.
 • Befintliga vägar och gator med höjder.
 • Sockelhöjd på närliggande byggnad.
 • Detaljer som är anknutna till fastigheten.
 • Delar av intilliggande fastigheter.

 

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för framtagande av en förenklad nybyggnadskarta. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att kontrollera att denne har mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2020-11-09
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »