Lilla Edets kommun - startsida

Karta

Karta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 194.3 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när karta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en karta:

  • Fastighetsgräns (tomtgränsernas nuvarande kvalitet) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas ej. Lantmäteriets schematiska gränsredovisning används (vilket har en noggrannhet som i vissa fall kan variera med flera meter).
  • Fastighetsbeteckning.
  • Aktuella kända rättigheter och servitut.
  • Byggnader (ej inmätta eller ajourhållna).
  • Kända fornlämningar.
  • Kartinformation (text och grafik).
  • Höjdkurvor (schematiska).

 

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för framtagande av karta. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att kontrollera att denne har mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2020-11-09
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »