Lilla Edets kommun - startsida

Karta

Karta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 221.2 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när karta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en karta:

  • Fastighetsgräns (tomtgränsernas nuvarande kvalitet) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas ej. Lantmäteriets schematiska gränsredovisning används (vilket har en noggrannhet som i vissa fall kan variera med flera meter).
  • Fastighetsbeteckning.
  • Aktuella kända rättigheter och servitut.
  • Byggnader (ej inmätta eller ajourhållna).
  • Kända fornlämningar.
  • Kartinformation (text och grafik).
  • Höjdkurvor (schematiska).


Du som byggherre kan anlita kommunens mätpersonal för mät- och karttjänster. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att denne måste följa de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats under Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »