Lilla Edets kommun - startsida

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av byggnadens geografiska läge i plan, höjd, storlek och form. Kontrollens syfte är att säkerställa att byggnaden stämmer bra överens med vad som har angivits i bygglovet och startbeskedet.

Detta brukar göras när formen till grunden är färdig och innan plattan gjuts, för att i god tid kunna rätta till fel som har uppstått. Om byggnaden placeras fel, kan detta leda till att slutbesked inte kan ges.


Efter lägeskontrollen är gjord upprättas en karta på den.


Du som byggherre kan anlita kommunens mätpersonal för lägeskontroll. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att denne måste följa de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats under Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempel på lägeskontroll.

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »