Lilla Edets kommun - startsida

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 194.3 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när nybyggnadskarta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en nybyggnadskarta:

 • Fastighetsgräns (tomtgräns) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas utifrån gällande lantmäteriakt.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Gällande detaljplan (plankartans gränser tolkas).
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Befintliga byggnader.
 • Befintliga vägar och gator med höjder.
 • Markprofil, höjdskillnader redovisas som markhöjdpunkter och höjdkurvor.
 • Bygg-fix (en referenshöjdpunkt).
 • Detaljer som är anknutna till fastigheten, exempelvis befintliga brunnar, kraftledningar, belysningsstolpar, elskåp m.m. Till viss del kundens önskade detaljer som exempelvis inmätta enstaka träd. Endast detaljer ovan mark redovisas.
 • VA-anslutningspunkter (höjd och dimension om möjligt).
 • Delar av intilliggande fastigheter.
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Sockelhöjd på närliggande byggnad.

Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätingenjör för framtagande av nybyggnadskarta. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att kontrollera att denne har mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2020-11-09
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »