Lilla Edets kommun - startsida

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta används som underlag till situationsplan för ansökan om bygglov. I dokumentet Riktlinjer för kartunderlag, utstakning och lägeskontroll Pdf, 221.2 kB, öppnas i nytt fönster. framgår när nybyggnadskarta krävs.

Följande detaljer ska redovisas på en nybyggnadskarta:

 • Fastighetsgräns (tomtgräns) och gränspunkter om sådana finns. Fastighetsgränserna tolkas utifrån gällande lantmäteriakt.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Gällande detaljplan (plankartans gränser tolkas).
 • Aktuella kända rättigheter och servitut.
 • Befintliga byggnader.
 • Befintliga vägar och gator med höjder.
 • Markprofil, höjdskillnader redovisas som markhöjdpunkter och höjdkurvor.
 • Bygg-fix (en referenshöjdpunkt).
 • Detaljer som är anknutna till fastigheten, exempelvis befintliga brunnar, kraftledningar, belysningsstolpar, elskåp m.m. Till viss del kundens önskade detaljer som exempelvis inmätta enstaka träd. Endast detaljer ovan mark redovisas.
 • VA-anslutningspunkter (höjd och dimension om möjligt).
 • Delar av intilliggande fastigheter.
 • Kända fornlämningar.
 • Kartinformation (text och grafik).
 • Sockelhöjd på närliggande byggnad.

Du som byggherre kan anlita kommunens mätpersonal för mät- och karttjänster. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att denne måste följa de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats under Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »