Lilla Edets kommun - startsida

Situationsplan

En situationsplan är en tvådimensionell (2D) ritning som redovisar fastighetsgränser, byggnader och fastighetens omgivning uppifrån. Ritningen ska redovisa befintliga förhållanden inom fastigheten och det planerade byggprojektet.

Situationsplanen kan vara upprättad på en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller en karta i skala 1:400 eller 1:500. Skalan beror på fastighetens storlek och omfattning.


Bilden nedan är ett exempel på hur en situationsplan för en nybyggnad eller ombyggnad ser ut. Det är viktigt att måttsättningen i förhållande till tomtgränsen (med rät vinkel) är tydligt redovisad och läsbar (mot planerad byggnads sidor), då handlingen utöver prövningen av lovet även används för att sätta ut den blivande byggnaden på marken (utstakning) inför byggstart.


Situationsplan tas fram av byggherren eller arkitekt/byggkonsult.


I samband med mätning inför upprättande av kartunderlaget kan du som byggherre anlita kommunens mätpersonal för att mäta in den planerade byggnadens placering inom tomten. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att denne måste följa de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats under Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Situationsplanen ska redovisa planerade byggnaders läge: Minst två hushörn per byggnad ska måttsättas vinkelrätt mot fastighetsgränsen (1), fasadmått ska anges längs byggnadens sidor (2).

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »