Lilla Edets kommun - startsida

Utstakning

Utstakning av byggnader innebär att byggnadens läge i plan och höjd, markeras ut med stakkäppar utifrån de ritningar som tillhör bygglovet. Utstakningen sker innan själva byggarbetet påbörjas.

Det är viktigt att byggnadens plan- och höjdläge stämmer överens med vad bygglovet har gett rätt till att bygga. Fel i plan eller höjd, gör att bygget kan betraktas som olovligt, vilket kan ge byggsanktionsavgift och i värsta fall medföra att byggnaden måste rivas. Det kan alltså innebära höga kostnader för att kunna rätta till felaktig placering.


Du som byggherre kan anlita Lilla Edets kommuns mätpersonal för utstakning. Du kan även anlita en privat mätkonsult. Tänk då på att denne måste följa de riktlinjer som Lantmäteriet har samlat på sin webbplats under Handbok i mät- och kartfrågor, HMK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utstakningen delas upp i två olika kategorier:

Grovutstakning: Den blivande byggnadens hörn sätts ut med stakkäppar innan markarbeten påbörjas. Dessutom kan en eller flera fixpunkter markeras ut, för att visa markens höjd med hjälp av GPS-teknik. Sockelhöjden kan även markeras ut i samband med markarbeten såsom sprängning, fyllning eller schaktning.


Finutstakning: När markarbeten är klara, ska höjden och byggnadens hörn markeras inför formsättning av grunden. Det är de färdiga fasadmåtten vi märker ut och inte själva grunden. Finutstakningen sker oftast på uppsatta profiler, se nedan.

Byggnadens blivande fasadlinje markeras med spik och murartråd på en profilbräda. Det är viktigt att profilbrädorna är i samma höjd som sockelhöjden.

Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »