Lilla Edets kommun - startsida

Ovårdad tomt

Det är din skyldighet som fastighetsägare att vårda din tomt och dina byggnader. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och en fara för omgivningen.

Miljö- och byggnämnden har ansvar för tillsynen för att bland annat tomter, lekplatser och byggnader hålls vårdade. Föreläggande och vite kan bli aktuellt om inte brister åtgärdas efter uppmaning.
Senast uppdaterad: 2019-02-19
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »