Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter

Plan- och bygglagen ger kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden möjlighet att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för att ta fram arkivbeständiga handlingar.  
Avgift för bygglov och andra lov tas ut enligt tabeller som gäller för bygglovstaxan. I bygglovstaxan kan du se avgiften för olika bygglov.
Senast uppdaterad: 2019-02-27
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Henrik Noord


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »