Lilla Edets kommun - startsida
Vindkraftverk

Energi

Energifrågan är en viktig del i arbetet med att skapa ett uthålligt samhälle. Genom att minska användningen av energi sparas både pengar och miljön. Det handlar också om att använda rätt energi på rätt ställe.

Lilla Edets kommun jobbar sedan början av 2000-talet med att använda så lite fossil energi som möjligt för att minska utsläppen av klimatpåverkande koldioxid. Merparten av kommunens bilar är energisnåla miljöfordon och många av kommunens skolor och äldreboenden värms med pellets och fjärrvärme.

Energi- och klimatrådgivningen informerar och vägleder kostnadsfritt företag, hushåll och organisationer i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan. Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet har en gemensam kommunal energi- och klimatrådgivning med kontor i Stenungsund. 
Senast uppdaterad: 2019-09-30
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Henrik Noord


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »