Lilla Edets kommun - startsida

Energiplan 2015-2020

Lilla Edets kommun har arbetat aktivt under hela 2000-talet för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från kommunen.

Kommunens första energiplan med både detaljmål och mer övergripande mål, antogs 2002. De flesta av detaljmålen har uppnåtts och ny teknik har gjort det möjligt att ställa ytterligare krav. Energiplan som gäller fram till EUs målår 2020 är ute på internremiss under sommaren 2015 och beräknas antas före årsskiftet.

Gällande energiplan


Den nu gällande energiplanenlänk till annan webbplats är för åren  2009-2014 och innehåller fem övergripande mål och ett flertal detaljmål för områdena energieffektivitet, hållbara transporter, energirådgivning och hållbar energiframställning. Genom detaljmålen ska både kommunens egna organisation och andra som är intresserade av att minska sin energianvändning få uppslag till åtgärder. Arbetet med att ta fram en ny energiplan för perioden 2015-2020 är nu inne i sin slutfas och kommer gå ut på remiss till hösten.

Övriga mål inom energiområdet


Miljö- och energifrågor är till stor del är sammankopplade och kommunen har samlat frågorna i två dokument, Energiplan och Miljömål länk till annan webbplats. Till dessa dokument hänvisas alla övriga styrande dokument för att miljö- och energifrågorna ska bli så tydliga och enkla som möjligt.
 
Senast uppdaterad: 2017-08-29
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »