Lilla Edets kommun - startsida

Fjärrvärme

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) bildades 1982 och ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun och till 50 procent av Vattenfall. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme till företag och privatpersoner inom centralorten Lilla Edet.

LEFAB:s fjärrvärme kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion. Fjärrvärmenätet är fyra kilometer långt och sträcker sig från SCA:s anläggning till de centrala delarna av Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av fjärrvärmeanläggningen.

Fjärrvärme är ett bra sätt för uppvärmning av byggnader. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. Du får både värme och varmvatten utan att behöva tänka på bränsleinköp och sotning. Kostnaden för anslutning är en investering med lång teknisk livslängd.

Fjärrvärmens teknik är enkel. Vatten värms upp i en värmecentral och pumpas sedan via välisolerade kulvertrör ut till värmeväxlare i de olika fastigheterna. Där blir det både varmvatten och värme. Det avkylda vattnet fortsätter sedan tillbaka till värmecentralen, där det värms upp på nytt.

Lilla Edets Fjärrvärme säljer cirka 12 000 MWh per år och omsätter omkring 8 miljoner kronor. Idag är ett 40-tal kunder anslutna och det finns möjlighet att ansluta fler fastighetsägare till fjärrvärmenätet. På LEFAB:s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbsida kan du läsa mer om fjärrvärme.

Senast uppdaterad: 2020-03-23
Sidansvarig: Henrik Noord
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »