Lilla Edets kommun - startsida

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar ska registreras hos Naturvårdsverket samt anmälas till antingen miljöenheten i Lilla Edets kommun eller länsstyrelsen beroende på vilken myndighet som är din tillsynsmyndighet. En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Registrera din anläggning i e-tjänst hos Naturvårdsverket

  • Anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018 registrerar du i en e-tjänst hos Naturvårdsverket.
  • För anläggningar som är äldre än så beror registreringsbestämmelserna på när de togs i drift och hur stor installerad effekt de har.


Du hittar e-tjänsten och mer information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmäl din anläggning till antingen kommunens miljöenhet eller länsstyrelsen

Utöver registreringen hos Naturvårdsverket behöver du även anmäla din förbränningsanläggning till antingen kommunens miljöenhet eller länsstyrelsen, beroende på vilken myndighet som ansvarar för tillsynen av din verksamhet.

 

Om miljöenheten i Lilla Edets kommun är din tillsynsmyndighet anmäler du din anläggning via denna blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ifylld blankett skickar du till adressen Lilla Edets kommun, Miljöenheten, 463 80 Lilla Edet. Det går också bra att lämna den i Medborgarservice i kommunhuset.

 

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet anmäler du din anläggning i deras e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Registrerade anläggningar i Lilla Edets kommun

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter, om vilka medelstora förbränningsanläggningar som finns registrerade i respektive kommun, på tillsynsmyndighetens webbplats. För närvarande har vi inga registrerade anläggningar i Lilla Edets kommun.

Senast uppdaterad: 2021-05-12
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »