Lilla Edets kommun - startsida

Vindkraft

Vinden är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling. Lilla Edet har bra vindläge och intresset har varit stort för att bygga vindkraftverk i kommunen, särskilt i den västra delen.

En avvägning måste göras mellan det nationella intresset för vindkraften och andra intressen som till exempel naturvård, friluftsliv och landskapsbild. För att hantera denna fråga har kommunen upprättat en vindbruksplan Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Rabbalshede Kraft har påbörjat etableringen av en vindpark vid Högen i Lilla Edets kommun. Markarbetena beräknas pågå till och med september 2020 och vindkraftverken beräknas att tas i drift i november 2020.


Läs nyheten på Rabbalshede Krafts webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du bygga vindkraftverk?

Vindkraftverk kan behöva miljöprövas, ha bygglov och i vissa lägen även strandskyddsdispens, beroende på storlek, antal och placering. För att underlätta processen har Energimyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter sammanställt information om vad som krävs. Informationen finns på vindlov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Senast uppdaterad: 2019-11-13
Sidansvarig: Henrik Noord
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »