Lilla Edets kommun - startsida

Vindkraft

Vinden är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling. Lilla Edet har bra vindläge och intresset har varit stort för att bygga vindkraftverk i kommunen, särskilt i den västra delen.

En avvägning måste göras mellan det nationella intresset för vindkraften och andra intressen som till exempel naturvård, friluftsliv och landskapsbild. För att hantera denna fråga har kommunen upprättat en vindbruksplanPDF.

Vill du bygga vindkraftverk?


Vindkraftverk kan behöva miljöprövas, ha bygglov och i vissa lägen även strandskyddsdispens, beroende på storlek, antal och placering. För att underlätta processen har Energimyndigheten tillsammans med flera andra myndigheter sammanställt information om vad som krävs. Informationen finns på vindlov.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Henrik Noord


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »