Lilla Edets kommun - startsida

Företagskraft

Utvecklingen av näringslivet i Lilla Edet bygger till stor del på det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan. I kommunen finns drygt 1 100 företag. Entreprenörsandan är stor och tillväxten av nyetablerade företag är god. Fler och fler livskraftiga företag etableras för vart år.

De mycket goda kommunikationerna och tillgången till industrimark och industrilokaler i direkt anslutning till motorväg, järnväg och vattentransporter gör Lilla Edet lämpligt att kunna ta emot företag som behöver goda lager- och logistiklösningar. Kommunen ligger också bra till för att kunna utveckla ny handel utmed E45.

Den dominerande industrin i Lilla Edet är papperstillverkningen som funnits på plats i mer än 130 år. Vid sidan av den finns ett antal medelstora företag och stor mängd mindre företag inom branscher som industri, service, turism, handel, jord- och skogsbruk.

Stor entreprenörsanda och god tillväxt

I kommunen finns idag drygt 1 100 företag. Entreprenörsandan är stor och tillväxten av nyetablerade företag är god. Fler och fler livskraftiga företag etableras för vart år. Bland de större företagen i kommunen kan nämnas Essity, (tidigare SCA), Rexel/Storel, Nytida och Electrolux. Både Essity och Rexel/Storel har valt att lägga sina nordenlager här tack vare det centrala läget och bra kommunikationsmöjligheter med E45, järnväg och Göta älv som stora godsstråk.

Vackra Thorskogs slott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett populärt turistmål som genom åren har haft celebra gäster. Slottet har internationellt anseende och erbjuder fantastiska konferensmöjligheter och förstklassig mat.
Senast uppdaterad: 2021-05-19
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »