Lilla Edets kommun - startsida

Ström

Södra Stallgärdet ligger i Lilla Edet på västra sidan av Göta älv, på Ström. Här finns förskola och skola, rekreationsområde och promenadavstånd till Lilla Edets centrum via en gångbro över Göta älv.

På Södra Stallgärdet i Ström kan du köpa tomt och bygga hus i egen regi.
Tomtpriset är exklusive anslutningsavgifter.

Har du frågor om tomterna? Kontakta Mattias Bengtsson, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Översiktsbild över Stallgärdet. Klicka för större bild.


Lediga tomter, Södra Stallgärdet
FastighetAdress Areal kvmKöpeskilling

Ström 1:201 (bokad)

Ryttmästarevägen 9

1021

450 000

 

Vägbeskrivning till Ström

Söderifrån med bil kör du på E45 norrut i riktning mot Karlstad. Följ E45, passera Göta och sväng av vid Södra Lilla Edetmotet. Kör över motorvägen och håll höger tills du kommer till nästa rondell. Kör in på Göteborgsvägen och fortsätt tills du kört förbi skolan, sväng vänster in på Skolgatan. När du kommer till en T-korsning tar du vänster ut på Brovägen och kör över älven. Fortsätt på Brovägen tills du kommer till trafikljus, här svänger du höger in på Kungälvsvägen.

Södra Stallgärdet: fortsätt på Kungälvsvägen cirka 400 meter och sväng höger in på Ljungskilevägen och därefter in till vänster för att komma till Södra Stallgärdet och Stallvägen.


Norrifrån kör du på E45 söderut mot Göteborg. Sväng av vid Norra Lilla Edetmotet och ta höger ut på Brovägen, passera över älven och fortsätt sedan enligt vägbeskrivning ovan. 

Välkommen till Ström och Stallgärdet!

Senast uppdaterad: 2021-07-09
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »