Lilla Edets kommun - startsida

Kommunens planarbete

Planering av kommunens mark och vatten görs både på översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplaner och detaljplaner.

Du kan få detaljplaner skickade till dig via e-post eller utskrivna på papper och skickade med vanlig post. Kontakta enhetschef för planering- och exploateringsenheten på 0520-65 99 72 eller kommunen@lillaedet.se
Senast uppdaterad: 2022-03-11
Sidansvarig: Julia Domby
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »