Lilla Edets kommun - startsida

Pågående planer

Detaljplaner

Detaljplan för norra Gossagården - Skolområde och bostäder  Tingberg 14:1

Planer och program som är ute på samråd eller granskning:

-

Antagna planer och program (som ej vunnit laga kraft):

-

Gällande detaljplaner:

Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet har vunnit laga kraft under 2020.

 

För information om övriga gällande detaljplaner kontakta kommunens plan- och exploateringsenhet.

Senast uppdaterad: 2020-08-31
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »