Lilla Edets kommun - startsida

Pågående planer

Detaljplaner

Detaljplan för norra Gossagården - Skolområde och bostäder  Tingberg 14:1

Planer och program som är ute på samråd eller granskning:

Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet

Antagna planer och program (som ej vunnit laga kraft):

-
Senast uppdaterad: 2019-12-12
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »