Lilla Edets kommun - startsida

Detaljplan för förskola på Södra Stallgärdet

Planfakta

Diarienummer: KS 2021/48

Handläggare: Hugo Rosenlund

Kommundel: Ström

Planinformation

Syftet med planen är att möjliggöra förskola i anslutning till Ström, Lilla Edet.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2021-02-15
  • Beslut om samråd 2021-11-30

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: 17 december 2021 - 17 januari 2022
  • Antagande: juni 2022*
  • Laga kraft: juli 2022*

 

* Tidplanen kan påverkas vid eventuella överklaganden eller andra händelser under planprocessen.

Samrådshandlingar

Samråd pågår 17 december 2021 - 17 januari 2021. Berörda privatpersoner, fastighetsägare, myndigheter och organisationer kommer att kontaktas och få information om hur de kan delge eventuella synpunkter.


Senast uppdaterad: 2021-12-15
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »