Lilla Edets kommun - startsida

Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet

Kommunstyrelsen har beslutat att ovanstående detaljplan ska ställas ut för granskning enligt (PBL 2010:900, SFS 2019:412).
Detaljplanen har tagits fram av planerings- och exploateringsenheten. Granskningshanslingarna är daterad 2020-03-03.

Aktuellt planområde ligger i centrala Lilla Edet och omfattar cirka 770 kvm. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av befintlig bostadsfastighet. Granskningstiden är 2020-03-30 – 2020-04-24.

Efter granskningen kommer eventuella synpunkter sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande innan planen kan antas.

Förslaget finns tillgängligt i Medborgarservice i Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet samt på denna webbsida.

Synpunkter

Synpunkter på detaljplanen skickas skriftligen till: kommunen@lillaedet.se

eller

Lilla Edets kommun
Planerings- och exploateringsenheten
463 80 Lilla Edet

Synpunkter ska ha kommit in senast 24 april 2020

Senast den 24 april 2020 ska synpunkterna ha kommit in.

Den som inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Senast uppdaterad: 2020-03-30
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »