Lilla Edets kommun - startsida

Detaljplan för Norra Gossagården

Planfakta

Diarienummer: KS 2018/148

Handläggare: Hugo Rosenlund

Kommundel: Lödöse

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra radhus samt en låg- och mellanstadieskola. Detaljplanen är ett första steg mot att koppla samman Lödöse med Lödöse södra station.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2014-02-15

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: Hösten 2021
  • Antagande: Hösten 2022
  • Laga Kraft: Vintern 2022
Senast uppdaterad: 2021-06-14
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »