Lilla Edets kommun - startsida

Detaljplan för norra Gossagården

Detaljplanen har upprättats av mark- och exploateringsavdelningen och daterats augusti 2016. Aktuella planområdet ligger i Lödöse, cirka 700 meter söder om Lödöse centrum och omfattar en areal om cirka 10 ha.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till ett bostadsområde med cirka 250 nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus och småhus, skola, en idrottshall samt eventuellt utbildnings-lokaler för vuxna. Området är en första etapp i det som ska bli en utveckling av Lödöse samhälle. Syftet är också att föreslagen bebyggelse ska ge ett utökat underlag till service och kollektivtrafik. Samrådsperiod 2016-09-12 — 2016-10-24.Efter samrådet kommer eventuella synpunkter sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Därefter kommer detaljplanen finnas tillgänglig för granskning innan den kan antas.

Synpunkter

Har du synpunkter på detaljplanen så skicka dessa skriftligen till Lilla Edets kommun, Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edet eller via e-post till kommunen@lillaedet.se. Senast den 24 oktober 2016 ska synpunkterna ha kommit in. Den som inte har framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Utställningsplats

Medborgarservice i Lilla Edets kommunhus, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Förslaget finns även tillgängligt på Lödöse museum, Museivägen 1 samt här på lillaedet.se. Ett samrådsmöte hålls på Lödöse museum onsdag 28 september, kl. 18-20.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF
Plankarta (del 1)PDF
Plankarta (del 2)PDF
IllustrationskartaPDF
GrundkartaPDF
VA-utredningPDF
VA-utredning (bilaga 1)PDF
VA-utredning (bilaga 2)PDF
PM TrafikutredningPDF
PM Trafikutredning/trafikanalys (bilaga 1)PDF
MUR GeoteknikPDF
PM GeoteknikPDF
Senast uppdaterad: 2019-05-09
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »