Lilla Edets kommun - startsida

Detaljplan för Rörläggaren 9

Planfakta

Diarienummer: KS 2020/216

Handläggare: Hugo Rosenlund
Kommundel: Lilla Edet

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra radhus norr om centrala Lilla Edet i anslutning till Smörkullen.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-06-10

Tidplan för fortsatt planarbete

  • Samråd: Hösten 2022
  • Antagande: Vintern 2022
  • Laga kraft: Vintern 2022/2023
Senast uppdaterad: 2021-06-04
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »