Lilla Edets kommun - startsida

Lagar och regler

Livsmedelslagstiftningen har två huvudsyften, dels ska konsumenten skyddas mot livsmedel som är skadliga för hälsan, dels ska märkning och presentation av livsmedel inte vilseleda eller lura konsumenten. Som företagare är det ditt ansvar att livsmedel som du till exempel säljer, transporterar eller tillagar är säkra för konsumenten.

Krav på livsmedelslokalen

En livsmedelslokal kan se ut på många sätt. Du kan anpassa verksamheten efter lokalen eller välja en lokal som passar för den verksamhet som du vill bedriva. Det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för till exempel förvaring och hantering av livsmedel samt personlig hygien. Lagstiftningen ställer krav på att livsmedlen ska hanteras och förvaras på ett säkert sätt.

Tillräckligt med utrymme — separering

I livsmedelslokalen ska finnas tillräckligt med utrymme så att du kan förvara olika livsmedel skilda från varandra och hålla isär oförpackade och förpackade produkter. Det ska finnas tillräckligt med arbetsytor för att minska risken för kontamination mellan olika livsmedel och olika hanteringssteg, till exempel för att hålla isär råa och tillagade produkter. Om det är möjligt att skilja på hantering i tid och rengöra ytor mellan olika steg, kan mindre ytor accepteras. Det viktiga är att livsmedelshanteringen är säker och att kontaminering undviks.

Flöde

Det är viktigt att tänka på flödet vid hantering av livsmedel, det vill säga att rent och smutsigt inte korsas. Till exempel bör du planera var diskutrymmet placeras så att inte smutsig disk riskerar att kontaminera mat som ska ut till kund. Om du behöver omklädningsrum, bör det vara placerat så att du slipper gå in med smutsiga kläder i köket innan du har bytt om till arbetskläder.

Material — slätt, tätt och lätt att hålla rent

Golv, väggar och tak samt övrig fast inredning ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra, det vill säga de ska motstå fukt, nötning, slag och stötar. I en livsmedelslokal bör det inte finnas ytor av obehandlat trä i till exempel hyllor eller bänkar. Trärena ytor bör vara ordentligt tätade, det vill säga målade eller lackade. Utrusning som används vid livsmedelsproduktion ska vara lätta att ta isär och rengöra.

Egenkontroll — rutiner

För att uppfylla lagens krav på säkerhet bör du tänka igenom följande områden:
  • Utbildning - Det ska finnas en rutin för vilken utbildning som krävs för att du eller din personal ska hantera maten på ett säkert sätt. Lämplig kunskapsnivå beror på vilken livsmedelshantering som utförs.
  • Hygien - Det ska finnas rutiner när det gäller hygien, handtvätt och skyddskläder. Att tvätta händerna för att undvika spridning av bakterier är bland det viktigaste att tänka på vid livsmedelshantering.
  • Rengöring - Det ska finnas rutiner för rengöring, där det framgår hur ofta och vem som ska rengöra lokaler och utrustning.
  • Skadedjur — Det ska finnas rutiner för hur du skyddar maten från skadedjur och vad du vidtar för åtgärder om skadedjur skulle ha kommit in i lokalen.
  • Underhållsplan -Det ska finnas en plan för hur lokalerna ska underhållas.
  • Säkra råvaror - Det ska finnas en rutin för hur mottagning av varor sker och vilka krav ska du ställa på leverantören.
  • Temperatur - Det ska finnas rutiner för vilka temperaturer som behövs för att maten ska vara säker, till exempel ankommande livsmedel samt förvaring, tillagning och nedkylning av livsmedel.
  • Spårbarhet - Det ska finnas spårbarhet, ett steg bakåt och ett steg framåt. Du ska veta vem som sålt livsmedel/råvaror till ditt företag och vilka företag som du säljer vidare till, undantag är när du säljer till slutkund, till exempel på restaurang.
  • Dricksvattenkvalitet — Det ska finnas rutiner för hur du kontrollerar att vattnet som används i mat och för diskning är rent.
Senast uppdaterad: 2018-05-08
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »