Lilla Edets kommun - startsida

Tips och tillstånd för livsmedelsföretagare

När du ska starta ett livsmedelsföretag är det många tillstånd och kontakter i och utanför kommunen som blir aktuella. Här kan du läsa mer om tips och tillstånd.
AvfallshämtningOm din verksamhet behöver större avfallskärl, tätare hämtningsintervall av ditt avfall eller har frågor kring ditt abonnemang, kontakta enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.
AvloppOm fastigheten inte är ansluten till kommunala VA systemet är det fastighetsägarens ansvar att avloppsanläggningen är dimensionerad för livsmedelsverksamhet. Ändringar eller ombyggnation av avloppsanläggning är tillstånd- eller anmälningspliktiga åtgärder, kontakta miljöenheten.
BolagDet är en fördel om du i ett tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och även startar ett bolag, kontakta Bolagsverket.
BygglovOm lokalen inte tidigare har använts till livsmedelslokal, kan ändrad användning eller ombyggnation kräva bygglov, kontakta bygglovsenheten.
FastighetsägareOm du själv inte är fastighetsägare där din verksamhet ska bedrivas är det viktigt att du kommer överens med fastighetsägaren om vem som är ansvarig för att bekosta eventuella åtgärder och underhåll av lokalen. Om den aktuella fastigheten inte är kopplad till det kommunala vatten- och avloppsnätet är det viktigt att det är klart vem som är ansvarig för att utföra eventuella drickvattenanalyser som kan komma att krävas.
FettavskiljareOm fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp kan det i vissa fall krävas fettavskiljare, kontakta enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.
Folköl och tobaksförsäljningPlanerar du att sälja folköl eller tobak krävs anmälan, kontakta kommunens alkoholhandläggare.
Gasspis, gasolOm du planerar att installera gasol i din livsmedelsverksamhet krävs tillstånd, kontakta Räddningstjänsten.
LokalDu behöver hitta en lokal som passar för din verksamhet, läs mer om vad lagen ställer för krav på Livsmedelverkets webbsida.
KöldmedierHar du kyl-, frys- eller ventilationsanläggningar som innehåller köldmedier, kan anmälan krävas kontakta miljöenheten.
PolisenOm du är intresserad av att sätta upp skyltar på trottoaren eller har andra ordningsfrågor, kontakta polisen.
ServeringstillståndOm du planerar att servera alkohol krävs tillstånd, kontakta kommunens alkoholhandläggare.
SkatteverketHar du skattefrågor eller bolagsfrågor, kontakta Skatteverket eller Bolagsverket.
SkyltOm du sätter upp skylt eller väsentligt ändrar en befintlig skylt för din verksamhet krävs bygglov inom område med detaljplan, kontakta bygglovsenheten.
Storköksplanerare/arkitektOm du behöver råd om utformning och utrustning av lokalerna är det lämpligt att ta hjälp av en professionell storköksplanerare/arkitekt. Kommunens livsmedelsinspektör kan endast ange hur lagen ska uppfyllas inte hur lokalen ska byggas.
Anmäla din livsmedelsverksamhetInnan du startar ska du anmäla din livsmedelverksamhet, kontakta livsmedelsinspektören på miljöenheten.
UteserveringUteservering på allmän plats kräver tillstånd av Polisen. Du behöver också bygglov, kontakta bygglovsenheten.
VentilationUndersök om ventilationen är anpassad för din verksamhet. Är ventilationen rätt dimensionerad, var är utblås för utgående luft, var är fläktar placerade. En verksamhet får inte ge upphov till olägenhet genom till exempel lukt eller buller enligt Miljöbalken. För krav och skötsel av imkanal (fläktkanal) kontakta skorstensfejarmästaren.
 
Senast uppdaterad: 2021-02-08
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »