Lilla Edets kommun - startsida
Blåklocka

Miljö

Att värna om miljön är ett villkor för långsiktig överlevnad. Det är viktigt att du tänker på hur du påverkar miljön.

Miljöenheten ansvarar för merparten av den prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter som sker i kommunen. Alla som påverkar miljön kan bli föremål för tillsyn. Det gäller företag, organisationer och privatpersoner.

Trafik och trafikföroreningar är tydliga exempel på det moderna samhällets miljöproblem. Trafik orsakar buller, luftföroreningar och föroreningar av dagvatten. De vanligaste tillsynsärendena som berör privatpersoner handlar om avlopp och eldning.

Riksdagen har beslutat att det är särskilt angeläget att samhället har kontroll över hur miljöpåverkan ser ut. Du som ska vidta någon åtgärd som kan påverka miljön kan behöva anmäla det till kommunen och i vissa fall ansöka om tillstånd.
Senast uppdaterad: 2020-08-18
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »