Lilla Edets kommun - startsida

Kemikalier

Både hushåll och industrier i Sverige använder idag ett stort antal kemikalier. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Enligt miljöbalkens så kallade utbytesprincip ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som är mindre farliga.

Kemikalieanvändning i hushållen

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färg, oljor och lösningsmedel. Tänk på att rester av sådana produkter ska samlas upp och lämnas till Återvinningscentralen. Läs mer om hur farligt avfall ska tas om hand.

Tips om hur du som konsument kan minimera exponeringen för kemikalier kan du läsa om i Naturskyddsföreningens Gröna guide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kemikalieinspektionens Länk till annan webbplats. webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om säkrare kemikalieanvändning.
Senast uppdaterad: 2018-09-03
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »