Lilla Edets kommun - startsida

Tomgångskörning

Mycket tomgångskörning är farligt för miljön. En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Därför måste du stänga av motorn vid stillastående längre än en minut. Om det är möjligt bör du undvika tomgångskörning helt.

I de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun står det att "En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång  utomhus i högst en minut". Detta gäller inte:
  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannat vid broöppning. I de lokala föreskrifterna kan du läsa mer om människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun.
Senast uppdaterad: 2018-07-04
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »