Lilla Edets kommun - startsida

Bostadsnära skog

Skogen har ett högt värde och stor betydelse för många människors möjligheter till rekreation och upplevelser. Träd engagerar och betyder mycket för människor, men ofta på helt olika sätt. För en del ger träd svalka och harmoni och för andra skuggar träd solen eller parabolen.

Lilla Edets kommun äger och förvaltar en del av den skog som ligger nära eller i kommunens tätorter. Förvaltning och underhåll av skogen sköts av Skogssällskapet på uppdrag av kommunen. Du som fastighetsägare får inte själv ta ner träd som växer på kommunal mark. 

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Ett riskträd har till exempel många stora döda grenar, sprickor, håligheter, svampar eller avbrutna grenar. Placeringen av trädet är avgörande för om det utgör en risk, till exempel om det står nära en elledning, en fastighet, en trafikerad väg eller en gång- och cykelväg. Kommunen kan ta ner träd utanför planlagt område på kommunal mark som bedöms som en risk för personer eller egendom. Kommunen tar in synpunkter på träd som skymmer sikt eller skräpar ner och Skogssällskapet gör därefter en bedömning om det föreligger någon risk.

Anmälan och handläggning

Anmälan om riskträd utanför planlagt område gör du till mark- och exploateringsavdelningen. Vid anmälan är det till stor hjälp om du har en karta över platsen. Skogssällskapet kommer sedan ut på plats för att göra en bedömning. Bedöms trädet vara ett riskträd tas det ner så fort som möjligt.
Senast uppdaterad: 2020-04-06
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »