Lilla Edets kommun - startsida

Naturvård

I Lilla Edets kommun finns många vackra naturområden. Flera är skyddade som naturreservat och det finns även många biotopskyddsområden i våra skogar.

Förutom naturreservaten finns fler skyddsvärda områden och det är även viktigt att komma ihåg alla småbiotoper som ofta står helt utan skydd. Småbiotoper är mindre områden som skiljer sig från det större omgivande naturområdet, exempel en damm eller åkerholme. Dessa är viktiga och behöver skyddas av markägare samt tas hänsyn till när ett område exploateras.


Inventering av naturvärden har gjorts och sammanställts i en naturvårdsplan. I naturvårdsplanen finns en beskrivning av vilka områden och naturtyper som bör skyddas och en plan för hur prioritering skall ske mellan naturvårdsintressen och exploateringsintressen.

Senast uppdaterad: 2020-05-12
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »