Lilla Edets kommun - startsida

Backas barrskog

Backas barrskog är en skog i kuperat landskap, en barrskog med inslag av ek och björk.

Området är rikt på döda träd och död ved och en viktig livsmiljö för skyddsvärda lavar, mossor och svampar. Området karakteriseras av orörd skog med stora upplevelsevärden och betydelse för landskapsbild och friluftsliv. Skogen ligger i direkt anslutning till befintligt reservat i Ale kommun, Rapenskårs lövskogar, som också är ett Natura 2000-område.


Hitta hit

Reservatet nås enklast via reservatet Rapenskår i Ale. I nuläget finns inga utpekade ingångar till reservatet från Lilla Edets håll.

Senast uppdaterad: 2021-02-23
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »