Lilla Edets kommun - startsida
Naturbild från Bredfjället

Bredfjället

Bredfjället är en väl avgränsad höjdplatå med skog- och myrmark samt flera sjöar.

I västra Sverige används ordet fjäll för höglänta delar av skogsklädd utmark. På Bredfjället är skogen till viss del av naturskogskaraktär och är representativ för barrskog i Västsverige, inslag av hedekskog finns också. I den branta och blockrika terrängen sydväst om Bråtesjön växer 130-årig granskog. Gamla torpställen dyker upp som oaser i skogen och kulturlämningar i form av ålderdomliga åkertegar. Fägator och stengärdsgårdar finns i anslutning till dessa torp. Genom att jordarna kring torpställena är rikare än övriga Bredfjället finns rikare örtflora och fågelliv här. I fråga om flora hittas bl a hällebräken, vispstarr, skelört och vätteros.

Hitta hit

Bredfjället, östra delen, är beläget i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun. Det ansluter till Bredfjällsreservatet i sydöstra delen av Uddevalla kommun. För att nå södra delen av Bredfjället kör du från Ström/Lilla Edet cirka 6 kilometer till Hjärtum. Sväng vänster och kör genom Hjärtum samhälle. Fortsätt 1 kilometer innan du svänger höger mot reservatet. Håll höger cirka 4 kilometer tills vägen går utefter sjön Lille Väktor. Håll därefter vänster cirka 2 kilometer tills vägen slutar vid en vändplan. Där finns parkering och informationstavla. För att nå norra delen av Bredfjället kör du från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. Efter cirka10 kilometer svänger du vänster mot Vassbovik. När du kört cirka 7 kilometer svänger du vänster vid Sågbron och fortsätter mot Ljungskile. Kör cirka 1 kilometer och sväng vänster mot Vargfjället. Håll till höger tills du kommer fram till reservatets informationsskylt.
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Sidansvarig: Åsa Runosson
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »