Lilla Edets kommun - startsida
Naturbild från Bredfjället

Bredfjället

Bredfjället är en väl avgränsad höjdplatå med skog- och myrmark samt flera sjöar.

I västra Sverige används ordet fjäll för höglänta delar av skogsklädd utmark. På Bredfjället är skogen till viss del av naturskogskaraktär och är representativ för barrskog i Västsverige, inslag av hedekskog finns också. I den branta och blockrika terrängen sydväst om Bråtesjön växer 130-årig granskog. Gamla torpställen dyker upp som oaser i skogen och kulturlämningar i form av ålderdomliga åkertegar. Fägator och stengärdsgårdar finns i anslutning till dessa torp. Genom att jordarna kring torpställena är rikare än övriga Bredfjället finns rikare örtflora och fågelliv här. I fråga om flora hittas bl a hällebräken, vispstarr, skelört och vätteros.

Hitta hit

Bredfjället, östra delen, är beläget i Hjärtums socken, Lilla Edets kommun. Det ansluter till Bredfjällsreservatet i sydöstra delen av Uddevalla kommun. För att nå södra delen av Bredfjället kör du från Ström/Lilla Edet cirka 6 kilometer till Hjärtum. Sväng vänster och kör genom Hjärtum samhälle. Fortsätt 1 kilometer innan du svänger höger mot reservatet. Håll höger cirka 4 kilometer tills vägen går utefter sjön Lille Väktor. Håll därefter vänster cirka 2 kilometer tills vägen slutar vid en vändplan. Där finns parkering och informationstavla. För att nå norra delen av Bredfjället kör du från Ström/Lilla Edet förbi Hjärtum. Efter cirka10 kilometer svänger du vänster mot Vassbovik. När du kört cirka 7 kilometer svänger du vänster vid Sågbron och fortsätter mot Ljungskile. Kör cirka 1 kilometer och sväng vänster mot Vargfjället. Håll till höger tills du kommer fram till reservatets informationsskylt.
Senast uppdaterad: 2019-04-02
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Åsa Runosson


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »