Lilla Edets kommun - startsida
Närbild vatten

Vatten och avlopp

På de här sidorna kan du hitta information om privat och kommunalt vatten och avlopp (VA). Här finns bland annat information om vilka riktlinjer du som privatperson måste följa när det gäller ditt privata dricksvatten.

Skillnad mellan privat och kommunalt vatten och avlopp

Det är stora skillnader mellan privat och kommunalt dricksvatten. För privat dricksvatten är lagar och föreskrifter inte lika strikta som för kommunalt dricksvatten. Du som har kommunalt dricksvatten ansvarar från förbindelsepunkten och fram till och med kranen/tappstället.


Privat och kommunal avloppshantering är i stort sett likadan. Största skillnaden är att du som har en privat avloppsanläggning slamsuger din kammare och slammet transporteras till ett reningsverk.


Verksamheten för vatten och avlopp finansieras av anslutningsavgifter och förbrukningstaxor. Kommunen producerar och levererar dricksvatten som uppfyller kraven från Statens livsmedelsverk och behandlar avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Enheten vatten och avlopp ansvarar för service och utbyte av abonnenternas vattenmätare.

Dricksvattnet i Lilla Edets kommun har periodvis haft vissa smak- och luktvariationer. Vattnet är tjänligt, det vill säga godkänt att dricka, men kan ha en viss mossliknande lukt och smak.

Om du upplever att dricksvattnet smakar och luktar illa kan du fylla i formuläret om synpunkter på dricksvattnet. Uppgifterna kan hjälpa oss att komma tillrätta med problemet.

Senast uppdaterad: 2022-03-21
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »