Lilla Edets kommun - startsida

Ägarbyte

När du säljer din fastighet måste du anmäla ägarbyte för ditt VA- och avfallsabonnemang.

Du som fastighetsägare är skyldig att anmäla flytten till Lilla Edets kommun eftersom det inte sker automatiskt. Fyll i blanketten Ägarbyte för VA- och avfallsabonnemang.

PDF
Både du och den nya ägaren ska skriva under blanketten. Skicka in blanketten så snart som möjligt efter ägarbytet.

Vatten

Läs av vattenmätaren tillsammans med den nya ägaren den dagen ägarbytet sker. Den tidigare ägaren är betalningsskyldig fram till ägarbytet/slutavläsningen.

Har du inget kommunalt vatten och avlopp fyller du i alla uppgifter på blanketten förutom vattenmätaravläsningen.

Avfall

Avfallsabonnemang för ny ägare

För att göra ett aktivt val av avfallsabonnemang ska du kontakta kundtjänst. Om du inte gör ett aktivt val placerar kommunen ut ett avfallskärl på 140 liter med tömning varannan vecka. Dispenser som den tidigare ägaren beviljats upphör att gälla i samband med ägarbyte.

Läs mer om avfallsabonnemang

Passerkort till återvinningscentral

Passerkortet till återvinningscentralen är en värdehandling som hör till fastigheten. Kortet ska lämnas över till den nya ägaren. Om kortet inte överlämnas debiteras den tidigare ägaren.

Läs mer om återvinningscentralen och passerkort
 
Senast uppdaterad: 2020-01-16
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »