Lilla Edets kommun - startsida

Slamtömning

Alla slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige AB.

Slamtömning sker i tur och ordning hos alla hushåll under året. Vid beställning av extra tömning bör Cleanpipe kontaktas minst en månad i förväg, då bokar du vilken/vilka månader som du önskar få tjänsten utförd. Anledningen till att beställning bör göras en hel månad i förväg är för att tömningarna ska kunna planeras på ett rationellt sätt.    

Enligt avtalet ska Cleanpipe komma och tömma senast nästkommande månadsslut när en tömning beställs. Normalt sker dock tömning inom två-tre veckor.

Vill du ha tömning tidigare än inom en månad så finns möjlighet att få tömning utförd inom 2 arbetsdagar (akuthämtning) alternativt 5 arbetsdagar (extrahämtning). Akuthämtning respektive extrahämtning sker mot en extra avgift. Tömning av sluten tank kan även ske inom 10 arbetsdagar mot en extra avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Förändrad kostnad för tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” från och med 1 juni 2021

Om du behöver slamtömning med kort varsel finns flera extratjänster att välja mellan. Sedan tidigare har du kunnat boka ”tömning av sluten tank inom 2 arbetsdagar” alternativt ”tömning av sluten tank inom 5 arbetsdagar” till en extra kostnad. Du har även kunnat boka tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” utan extra kostnad. Från och med 1 juni 2021 kostar denna tjänst 750 kronor inklusive moms. Detta på grund av förändrad överenskommelse mellan Cleanpipe och Lilla Edets kommun.


Bakgrund

När nuvarande avtal skrevs mellan Cleanpipe och Lilla Edets kommun fanns inte tjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar”. Då kommuninvånare senare efterfrågade en sådan tjänst gjorde kommunen och Cleanpipe en överenskommelse om att erbjuda tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar. Cleanpipe har under flera år varit generösa och utfört denna tjänst utan extra kostnad. De har nu dock kommit fram till att detta inte är långsiktigt ekonomiskt hållbart och behöver därför ta betalt även för denna tjänst. Vilket Lilla Edets kommun tycker är fullt rimligt.


Information om denna förändring skickas ut med brev till de kunder som berörs.

Slamtömning - faktura

Fakturan för slamtömning består av följande delar:
  • Tömningsavgift, avgift för själva tömningen.
  • Behandlingsavgift, avgift för att omhänderta slammet på kommunens reningsverk.
  • Avgift för eventuella extratjänster. Till exempel akuthämtning eller extrahämtning.
Klicka här för mer information om slamtömningsavgifter Öppnas i nytt fönster. 
Senast uppdaterad: 2021-07-26
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »