Lilla Edets kommun - startsida

Skydda din brunn - registrera den

i Brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Här kan du läsa om varför du bör registrera din dricksvattenbrunn i Brunnsarkivet.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:


  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Att kommunen kan se din brunn när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.


Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden både lokalt och nationellt. Den informationen är bland annat viktig för kommunen som planeringsunderlag för framtida VA-utbyggnader.

Så här gör du för att registrera din brunn

Du kan registrera din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida.

 

Formuläret går även utmärkt att använda i en smartphone eller surfplatta med GPS, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS:en.


Länk till formuläret där du kan registrera din brunn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är din brunn redan registrerad?

Ibland lämnar borrfirmor in uppgifter till brunnsarkivet, därför kan din brunn redan finnas registrerad. I SGU:s kartvisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i så fall informationen om brunnen.


Är det något i den redan inrapporterade informationen som inte stämmer kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.


Läs mer om Brunnsarkivet på SGU:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2019-09-03
Sidansvarig: Erica Suraiya
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »