Lilla Edets kommun - startsida

Köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. När du köper ett hus med enskilt vatten och avlopp övertar du ansvaret för befintliga anläggningar. 

Kommunens roll

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar och kontrollerar att reglerna följs. Miljö- och byggnämnden utfärdar även tillstånd för ny avloppsanläggning eller ändringar på befintlig anläggning. Handläggare på miljöenheten kan svara på frågor om vad som gäller för vatten och avlopp på din fastighet. VA-enheten på kommunen ansvarar för kommunalt vatten och avlopp samt slamtömning. VA-enheten kan ge dig svar på eventuella planer kring utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet.

 

Enskild dricksvattenbrunn

I Sverige har omkring 75 % av de enskilda dricksvattenbrunnarna anmärkning på vattenkvaliteten. Som köpare är det viktigt att kontrollera dricksvattnets lukt, färg och smak. Att borra en ny brunn kostar vanligtvis mellan 50 000 - 100 000 kronor beroende på borrdjup. Här kan du läsa mer om enskilt vatten.Inför ett köp av en fastighet med enskild dricksvattenbrunn kan följande frågor vara till hjälp:
 • Är brunnen borrad eller grävd?
 • Finns det resultat från vattenanalys? Vattenanalysen bör inte vara äldre än ett år.
 • Har det någon gång varit problem med vattenkvaliteten eller har brunnen någon gång sinat?
 • Bör dricksvattnet renas, med till exempel ett filter?
 • Hur ofta byts filter och pump?
 • Hur hög är driftskostnaden per år?
 • Hur gammal är anläggningen och när behöver den uppgraderas/renoveras?
 • Finns det möjlighet att bli uppkopplad till det kommunala vattennätet?

Enskilt avlopp

Det är viktigt att avloppsvatten renas i en fungerande avloppsanläggning innan det når grundvattnet eller närliggande vattendrag. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt finns det risk att föroreningar, till exempel bakterier och övergödande ämnen, hamnar i den egna eller grannens dricksvattenbrunn. Efterföljande rening efter slamavskiljare krävs alltid. Bättre kunskap om avloppens negativa påverkan på vattenmiljöer har gjort att tillsynmyndigheterna idag ställer högre krav på rening än för tio år sedan. En avloppsanläggning som inte är godkänd måste åtgärdas, vilket kan innebära kostnader mellan 50 000 - 120 000 kronor. För äldre avloppsanläggningar saknas ofta dokumentation. Det kan vara svårt att se och mäta en avloppsanläggnings reningsfunktion. Teknik, ålder och lokalisering kan vara av betydelse. Det är viktigt att köparen och säljaren går igenom  anläggningens uppbyggnad och funktion. Här kan du läsa mer om enskilt avlopp. Inför ett köp av en fastighet med enskilt avlopp kan följande frågor vara till hjälp:
 • Vilken typ av avloppsanläggning finns det på fastigheten? Finns det dokumentation/ritningar?
 • Har avloppsanläggningen tillstånd?
 • Hur gammal är anläggningen och när behöver den uppgraderas/renoveras?
 • Finns det föreläggande från miljö- och byggnämnden för fastighetens avlopp?
 • Är avloppsanläggningens kapacitet tillräcklig för den kommande belastningen?
 • Finns det en skötselinstruktion?
 • Finns det serviceavtal?
 • Vad är driftkostnaden per år?
Senast uppdaterad: 2020-09-03
Sidansvarig: Åsa Runosson
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »