Lilla Edets kommun - startsida

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Du som bor inom VA-områden (detaljplanelagda områden) i Utby, Hjärtum, Ström/Berg Östra, Lilla Edet, Göta, Lödöse eller Nygård har både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheterna och skyldigheterna gäller för både den enskilde och Lilla Edets kommun. Du som bor inom ett VA-område har rätt till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen kan ålägga den enskilde att koppla in sig på ett korrekt sätt. Den enskilde får betala en anslutningsavgift beslutad av kommunfullmäktige.

ABVA, allmänna bestämmelser för VA-verksamheten

VA-verksamheten inom Lilla Edets kommun är reglerad enligt VA-lagen och den lokala ABVAPDF — allmänna bestämmelser för VA-verksamheten. Verksamhetsområdet ska omfatta alla detaljplanelagda områden inom tätorterna Lilla Edet med Ström/Berg Östra och Göta samt Lödöse, Nygård, Hjärtum och Utby.
Senast uppdaterad: 2019-06-05
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »