Lilla Edets kommun - startsida

Taxor och avgifter 2020

För att täcka nödvändiga kostnader för Lilla Edets kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet betala avgifter enligt den taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Från och med 1 januari 2020 gäller ny taxa för vatten och avlopp.

Här hittar du vanliga frågor och svar om den nya taxan.


Taxan består av två avgifter, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.


Ta del av hela 2020 års taxa.PDF

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som tas ut när fastighet ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för anslutning av fastigheter och består huvudsakligen av utbyggnad av lokala VA-ledningar.

Anläggningsavgiften består av fyra delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

För bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggda fastigheter ska anläggningsavgift erläggas.

Anläggningsavgifter för bostadsfastighet:
Avgift utgår per fastighet medexkl. momsinkl. moms
en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df55 369 kr69 212 kr
en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df47 916 kr59 895 kr
en avgift per m2 tomtyta40,40 kr50,50 kr
en avgift per längenhet24 486 kr30 608 kr
en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.17 886 kr22 358 kr
 

Brukningsavgifter

Brukningsavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för drift av den allmänna VA-anläggningen och kapitalkostnaderna för investering i ledningsnätet, reningsverken, vattentorn och andra anläggningar.

Brukningsavgiften består av en fast avgift för vatten och spillvatten som beror på storleken av vattenmätare, en avgift för dagvatten samt en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten hushållet förbrukar.   
Fasta brukningsavgifter
VattenmätarstorlekFast avgift exkl. momsFast avgift inkl. moms
1 x qn 2,5 (småhus)3 489 kr4 361 kr
1 x qn 2,54 341 kr5 426 kr
1 x qn 614 557 kr18 196 kr
 
Rörlig avgift dricksvatten

Rörlig avgift exkl. momsRörlig avgift inkl. moms
Avgift för vatten och avlopp per kubikmeter31,8 kr/m³39,7 kr/m³
Dagvattenavgift

Avgift exkl. momsAvgift inkl. moms
Småhus1 447 kr1 809 kr
Övrig fastighet - avgiften per påbörjat 100 kvadratmeter tomtyta för dagvatten.206 kr257 kr
Enskilt avlopp
 Avgift
Inrättande av vattentoalett med sluten tank1 900 kr
Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten3 800 kr
Inrättande av annan avloppsanordning3 800 kr
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning1 900 kr
 

Slamtömningsavgifter


Alla enskilda avloppsanläggningar ska tömmas minst en gång årligen. Lilla Edets kommuns entreprenör för slamtömning är Cleanpipe Sverige ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa mer om slamtömning.

Slamtömningsavgiften består av två avgifter, transport och tömningsavgift samt slambehandlingsavgift.

Transport och tömningsavgift, slam
 EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
2- eller 3 kammarbrunn 0-3 m³styck663 kr829 kr
2- eller 3 kammarbrunn 3,1-6 m³styck823 kr1 029 kr
2- eller 3 kammarbrunn 6,1-9 m³styck1 033 kr1 291 kr
2- eller 3 kammarbrunn 9,1 m³ och uppåt/m³104 kr130 kr
Sluten tank 0-3 m³styck663 kr829 kr
Sluten tank 3,1-6 m³styck823 kr1 029 kr
Sluten tank 6,1-9 m³styck1 033 kr1 291 kr
Sluten tank 9,1 m³ och uppåt/m³104 kr130 kr
BDT-brunnstyck663 kr829 kr
Slamtömning utförs enligt ovanstående taxa under normal arbetstid. Cleanpipe erbjuder jourtömning utanför normal arbetstid och på helgdagar för extra avgift. För mer information om denna tjänst tar du kontakt med Cleanpipe.

Slambehandlingsavgift

Vid slamtömning tillkommer en avgift på 130 kr/m³ inklusive moms (104 kr/m³ exklusive moms) för behandling av slam.
Slamtömningsavgifter - extratjänster
 EnhetAvgift per enhet exkl. momsAvgift per enhet inkl. moms
Slangtillägg, när slangdragningen överstiger 15 meter/5 m50 kr63 kr
Extrahämtning inom 5 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tank styck795 kr994 kr
Akuthämtning inom 2 arbetsdagar, tillägg på tömning brunn eller tankstyck995 kr1 244 kr
Hindrad tömningstyck495 kr619 kr
Extraavgift när extra personal eller utrustning krävs/påbörjad arbetstimme1 600 kr2 000 kr
Övriga avgifter
 Avgift exkl. momsAvgift inkl. moms
Avstängning av vatten1 000 kr1 250 kr
Påsläpp av vatten efter avstängning1 000 kr1 250 kr
Avstängning eller påsläpp av vatten vid utebliven betalning1 000 kr1 250 kr
Undersökning av vattenmätaren (inget fel på mätaren)1 041 kr1 301 kr
Byte av vattenmätare då abonnenten är skadevållande1 300 kr1 650 kr
Avgift vid förgävesbesök per besök för aviserad/avtalad tid för uppsättning/byte av vattenmätare eller avläsning av vattenmätare1 000 kr1 250 kr
Timkostnader för VA-personal1 000 kr 1 250 kr
Senast uppdaterad: 2020-07-10
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »