Lilla Edets kommun - startsida

Vattenmätare

Alla fastigheter som har tillgång till kommunalt vatten har en vattenmätare som kontinuerligt ska läsas av. Lilla Edets kommun tillämpar självavläsning, det innebär att du som fastighetsägare själv läser av vattenmätaren och rapporterar in mätarställningen till kommunen.
 

Att läsa av sin vattenmätare

En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är bra att läsa av mätaren ofta, minst en gång per år. Då får du en faktura som bättre stämmer överens med fastighetens vattenförbrukning. Du kan registrera din mätarställning på flera sätt

Var hittar jag vattenmätaren?

Vattenmätaren sitter på inkommande vattenledning, oftast i källaren, tvättstugan, köket eller under varmvattenberedaren. Som fastighetsägare är det viktigt att känna till var vattenmätaren sitter. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av. Ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var vattenmätaren finns så hittar du snabbt fram och kan stänga av vattnet.

Skydda mätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att skydda vattenmätaren från både värme och kyla. När det är minusgrader finns det risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätaren i ouppvärmda utrymmen. En sönderfrusen mätare eller ledning leder ofta till en vattenläcka. Skydda din vattenmätare genom att hålla minst +5 grader i utrymmet där mätaren är placerad. Om vattenmätaren fryser får du bekosta en ny enligt gällande taxa. Obs! Märkning och plombering får inte avlägsnas. Kom också ihåg att öppna och stänga avstängningsventilerna cirka två gånger per år för att kontrollera att de fortfarande går att stänga vid behov.

Byte av vattenmätare

Nu är det dags för byte av vattenmätare i kommunen för dig som har en fastighet med tillgång till kommunalt vatten. Projektet påbörjas i november 2015 och pågår även under 2016. Anledningen till byte av vattenmätare är att den statliga myndigheten Swedac har vissa krav när avgiften för vatten grundar sig på uppmätt förbrukning. Swedac är myndigheten som bland annat ser till att föreskrifter finns för vattenmätare och att föreskrifterna följs. Ett av de krav som Swedac ställer är att vattenmätaren ska bytas efter en viss tid. I Lilla Edets kommun är detta tidsintervall tio år.

Du som blir berörd av bytet kontaktas via brev. I brevet får du information om tid och datum för ditt byte av vattenmätare. Brevet skickas ut ungefär två veckor före själva bytet planeras. Om inte tiden för bytet passar är det viktigt att du kontaktar Teknisk kundtjänst för att ändra tidpunkten. Det är även viktigt att någon i hushållet är hemma när bytet ska ske. Drifttekniker utför inte bytet utan att en ansvarig för hushållet finns på plats. Det kan även vara så att driftteknikerna behöver ställa frågor. Din vattenmätare ska vara tillgänglig och inte vara blockerad när det är dags för besöket. Själva bytet beräknas ta ungefär en halvtimme om inga problem uppstår. 

Läs mer om bytet av vattenmätare i artikeln Byte av vattenmätare (från oktober 2015).

Utformning av vattenmätarplats

Vattenmätarplats:

(Klicka för större bild)

Vattenmätare med avstängningsventiler:

(Klicka för större bild)

Senast uppdaterad: 2019-04-25
Sidansvarig: Jesper Gärder
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »