Information om coronaviruset och covid-19

Lilla Edets kommun följer aktivt händelseutvecklingen med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Kommunen följer och arbetar utifrån de rekommendationer och direktiv som kommer från ansvariga myndigheter.

Restriktioner tas bort 9 februari

De flesta restriktioner och allmänna råd kring covid-19 slopas från och med 9 februari. Deltagarbegränsningarna försvinner, liksom råden om allmän provtagning och isolering vid smitta i hushållet. Alla rekommenderas fortfarande att stanna hemma vid symtom och att vaccinera sig.

Pandemin med covid-19 går in i en ny fas — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vaccinering mot covid-19

Västra Götalandsregionen vaccinerar mot covid-19 sedan 27 december 2020. Planeringen utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19.

I Lilla Edets kommun finns två vaccinatörer Medpro i Lilla Edet Länk till annan webbplats. och Capio i Lödöse. Länk till annan webbplats.

På 1177.se, Krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten och på Läkemedelsverkets webbplats finner du mer och utförlig information om vaccin mot Covid-19. Se länkarna här nedan.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?