Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-07-31 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2020-07-31
  Paragrafer178-189
  Anslaget publicerades2020-07-31
  Anslaget tas ned
  2020-08-23
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kungörelse


  Underrättelse om granskning: Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edet.

  Lilla Edets kommun har låtit upprätta ett förslag till Detaljplan för Lillmaden 5, Lilla Edets kommun. Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt (PBL 2010:900, SFS 2019:412).

  Förslaget till detaljplan innebär kortfattat att befintlig fastighet kan delas till två separata fastigheter och befintlig byggrätt för bostadshuset kvarstår. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Granskningstid: 30 mars 2020 – 24 april 2020.

  Förslaget finns tillgängligt på Lilla Edets kommuns webbplats. Förslaget finns också tillgängligt i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. Öppettider: måndag kl. 8-17, tisdag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.

  Synpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast 24 april 2020. Synpunkter ska märkas med diarienumret KS 2019/73. Ange namn och adress eller fastighetsbeteckning, så att det framgår vem som skickat synpunkterna. I ert svar ska samtliga synpunkter som avses påverka planförslaget framgå tydligt.

  Synpunkter skickas in via e-post till kommunen@lillaedet.se. Det går även att skicka brev till: Lilla Edets kommun, Planerings- och exploateringsenheten, 463 80 Lilla Edet.

  Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, inneboende eller ny ägare etc. om handlingarna. Den som inte senast den 24 april 2020 framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

  Information om förslaget kan lämnas av Karin Holmström, 0520-659698.
  OrganPlanerings- och exploateringsenheten
  ParagraferPBL 2010:900, SFS 2019:412
  Anslaget publicerades2020-03-30
  Anslaget tas ned
  2020-04-24

  Ja

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-02-25 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum2020-02-25
  Paragrafer14-19
  Anslaget publicerades2020-02-27
  Anslaget tas ned
  2020-03-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF
Senast uppdaterad: 2020-04-23
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »