Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Kallelse: Kommunfullmäktiges sammanträde


  2019-12-09, kl.18 har Lilla Edets kommunfullmäktige sammanträde i Stora salongen, Folkets hus. Sammanträdet är offentligt och dagordning och handlingar finns att läsa på lillaedet.se/KF en vecka innan sammanträdet. Kommunfullmäktige behandlar bland annat följande ärenden:
  • Upphävande av bestämmellser för arbete i/på kommunal mark samt taxa för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, trafikanordningsplaner och återställande av ytor.
  • Taxor och avgifter:
   Geodata, planärenden, mark- och exploateringsärenden
   VA-taxa
   Offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftninen
  • Årsredovisning, Stifelsen Oskar Anderssons Donationsfond 2018
  • Årsredovisning, Stiftelsen Tösslandagården 2018
  • Delårsrapport 2019 för Södra Bohusläns räddningstjänstförbund

  JaPDF

Kallelse: Förbundsfullmäktige, Göteborgsregionens kommunalförbund


Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige sammanträder tisdag

17 december, kl. 18, Ullevi Restaurang & Konferens, Alliansen 1 & 2, Göteborg, för behandling av följande ärenden:

 

1. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen

2. Muntliga föredragningar

3. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige

4. Val av förste vice ordförande i förbundsstyrelsen

5. Val av ersättare i förbundsstyrelsen

6. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för ISGR (Göteborgsregionens Internationella Skola AB) 2020

7. Val av ledamöter och ersättare i skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (the International School of the Gothenburg Region) 2020

8. Delårsbokslut för GR per augusti 2019

9. Revision av delårsbokslut för GR per augusti 2019

10. Förslag till budget för revision av GR 2020

11. Plan och detaljbudget för GR 2020

12.Fastställande av reviderad förbundsordning för GR

13. Reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige

14.Anmälningsärenden från förbundsstyrelsen juni-november 2019

15. Övriga frågor • Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden


  Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-12-04 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganÖverförmyndarnämnden
  Sammanträdesdatum2019-12-04
  Paragrafer243-249
  Anslaget publicerades2019-12-05
  Anslaget tas ned
  2019-12-27
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-25 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2019-11-25
  Paragrafer202-245
  Anslaget publicerades2019-12-02
  Anslaget tas ned
  2019-12-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsen


  Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-25 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum2019-11-25
  Paragrafer245
  Anslaget publicerades2019-11-26
  Anslaget tas ned
  2019-12-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-22 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-11-22
  Paragrafer351-372
  Anslaget publicerades2019-11-22
  Anslaget tas ned
  2019-12-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Folkhälsoutskottet


  Protokoll från Folkhälsoutskottets sammanträde 2019-11-12 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganFolkhälsoutskottet
  Sammanträdesdatum2019-11-12
  Paragrafer16-25
  Anslaget publicerades2019-11-20
  Anslaget tas ned
  2019-12-13
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott


  Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-12 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKommunstyrelsens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-11-12
  Paragrafer118-152
  Anslaget publicerades2019-11-15
  Anslaget tas ned
  2019-12-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Kultur- & fritidsnämnden


  Protokoll från Kultur- & fritidsnämndens sammanträde 2019-11-05 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganKultur- & fritidsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-11-05
  Paragrafer75-83
  Anslaget publicerades2019-11-15
  Anslaget tas ned
  2019-12-09
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Tekniska nämnden


  Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2019-11-06 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganTekniska nämnden
  Sammanträdesdatum2019-11-06
  Paragrafer80-83, 85-96
  Anslaget publicerades2019-11-14
  Anslaget tas ned
  2019-12-08
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-11-04 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-11-04
  Paragrafer94-98, 100-107
  Anslaget publicerades2019-11-12
  Anslaget tas ned
  2019-12-07
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-06-20
  Paragrafer189 - 201
  Anslaget publicerades2019-06-24
  Anslaget tas ned
  2019-07-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-27 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-05-27
  Paragrafer44-58
  Anslaget publicerades2019-06-07
  Anslaget tas ned
  2019-06-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF
Senast uppdaterad: 2019-12-06
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »