Lilla Edets kommun - startsida

Anslagstavla

Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och de protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som nyligen justerats.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-16 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-08-16
  Paragrafer241-246
  Anslaget publicerades2019-08-16
  Anslaget tas ned
  2019-09-09
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-02 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-08-02
  Paragrafer220-240
  Anslaget publicerades2019-08-02
  Anslaget tas ned
  2019-08-26
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Kungörelse: flytt av fordon med registreringsnummer GD 404FR


  Kungörelse om flytt av fordon med registreringsnummer GD 404FR enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har påträffats på norra pendelparkering, Skillnadsgatan i Lilla Edets kommun, och flyttas till särskild uppställningsplats enligt 2 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet hämtas ut av ägaren mot avgift som motsvarar kostnaderna för att omhänderta fordonet. Om fordonet inte hämtas ut inom tre månader från och med 2019-08-01 kommer fordonet övergå till kommunens ägo. Se kungörelsen som pdf.PDF
  Ja

 • Anslag/bevis: Miljö- & byggnämnden


  Protokoll från Miljö- & byggnämndens sammanträde 2019-06-18 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganMiljö- & byggnämnden
  Sammanträdesdatum2019-06-18
  Paragrafer83-100
  Anslaget publicerades2019-07-02
  Anslaget tas ned
  2019-07-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Individnämndens arbetsutskott


  Protokoll från Individnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-06-20 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganIndividnämndens arbetsutskott
  Sammanträdesdatum2019-06-20
  Paragrafer189 - 201
  Anslaget publicerades2019-06-24
  Anslaget tas ned
  2019-07-16
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  Ja

 • Anslag/bevis: Omsorgsnämnden


  Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-27 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.
  OrganOmsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum2019-05-27
  Paragrafer44-58
  Anslaget publicerades2019-06-07
  Anslaget tas ned
  2019-06-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunledningsförvaltningen

  JaPDF

 

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Kungörelse om flytt av fordon enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall


Fordonet har påträffats på parkering Idrottsvägen i Nygård, Lilla Edets kommun, och flyttas till särskild uppställningsplats enligt 2 § andra stycket lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.


Fordonet hämtas ut av ägaren mot avgift som motsvarar kostnaderna för att omhänderta fordonet. Om fordonet inte hämtas ut inom tre månader från och med 2019-06-28 kommer fordonet övergå till kommunens ägo.


Datum

2019-07-01

Diarienummer

TN 2019/272

 
Senast uppdaterad: 2019-07-02
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Julia Domby
Kommunikatör, Kommunikationsavdelningen Klf


Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »