Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-09-15
Senast uppdaterad: 2020-09-15

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden

Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde 2020-09-03 är nu justerat. Överklagan av beslut måste göras senast tre veckor efter att anslaget publicerades. Läs mer om hur du kan överklaga beslut.

Organ

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Paragrafer

89-91

Anslaget publicerades

2020-09-10

Anslaget tas ned

2020-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Dubbelklicka på ikonen för att byta!

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »