Lilla Edets kommun - startsida

Kommunala och enskilda arkiv

I Lilla Edets kommunarkiv finns allt från kommunala handlingar bevarade sedan 1800-talet till handlingar från dagens kommunala verksamhet.

Förutom kommunala handlingar som protokoll och diarieförda handlingar finns även annat som betyg och klasslistor bevarat i arkivet. Folkrörelsernas arkivförening i Lilla Edets kommun tar hand om föreningars handlingar. Detta gäller handlingar både från aktiva och avslutade föreningar. Du kan läsa mer om föreningsarkiven i Västra Götaland. Länken hittar du i högerspalten.

Kommunarkivet

De flesta handlingar i kommunarkivet finns till största delen bevarat i centralarkivet i kommunhuset och är även offentliga, vilket innebär att alla medborgare ska ha tillgång till dem. Hör av dig till administrativa avdelningen om du är intresserad av att komma åt någon handling. Du hittar kontaktuppgifter i kontaktrutan.
 

Föreningsarkiv

Alla föreningar kan lämna handlingar och material till Folkrörelsernas arkivförening. Arkivföreningen tar även emot arkiv från föreningar som inte är verksamma längre. Folkrörelsernas arkivförening i Lilla Edet tar emot, sorterar, registrerar och arkiverar material för föreningarna mot en kostnad.
Senast uppdaterad: 2022-03-04
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »