Lilla Edets kommun - startsida

"Ett bättre Lilla Edet"

Med den webbaserade tjänsten ”Ett bättre Lilla Edet” och tillhörande app kan du när som helst på dygnet göra en felanmälan eller uppmärksamma kommunen på möjliga förbättringsåtgärder i vår offentliga miljö.

Anmälan och synpunkter kan exempelvis röra:

 • Trasiga gatlampor
 • Hål i gator och gångbanor
 • Nedfallna träd
 • Nedskräpning
 • Trasigt redskap på lekplats
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Övergivna bilar och cyklar
 • Klotter
 • Önskemål om farthinder på kommunala gator
 • Skymmande sikt i gatukorsning
 • Vinterväghållning
 • Varningstecken på risk för skred


Klicka här för att göra en felanmälan eller lämna ett önskemål via den webbaserade tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Ett bättre Lilla Edet” som app i mobilen

”Ett bättre Lilla Edet” finns även som gratis app för Android och iPhone.


”Ett bättre Lilla Edet” för Iphone Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

”Ett bättre Lilla Edet” för Android Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2021-05-27
Sidansvarig: Erica Suraiya
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »