Lilla Edets kommun - startsida

Skola, förskola, fritidshem och öppna förskolan

Uppdaterad 2020-09-09 kl. 15.30

Lilla Edets kommuns förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skola och förskola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn inte är friskt ska du gå in på 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster så får du råd om vad du ska göra.

All verksamhet i skolor och förskolor pågår som vanligt med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Bildningsförvaltningen planerar också för hur verksamheterna ska organiseras vid ändrade förutsättningar.

Friska elever ska gå till skolan, skolplikt gäller som vanligt. Sjuka barn ska stanna hemma tills de är friska och sedan ytterligare två dagar. Sjukanmälan sker enligt vanliga rutiner.


Vid ansamling av misstänkta Covid-19 fall, kontaktar skola och förskola Smittskydd Västra Götaland.

Förskola

Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. För att barnen ska känna sig trygga ska de så långt som möjligt vara i sina fasta grupper så att de möter samma personal som tidigare. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns lek och förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet i förskolan.


För att begränsa smittspridningen är det viktigt att:


  • endast friska och symptomfria barn lämnas på förskolan
  • barn som får symptom i förskolan ska hämtas av vårdnadshavare eller annan person som är utsedd av vårdnadshavarna
  • barn som har varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan först efter två symptomfria dagar.

Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


En vädjan från förskolorna

Med anledning av myndigheternas rekommendationer, att alla även med milda symptom ska hålla sig hemma, så påverkas bemanningen i våra verksamheter i hög grad. Därför vädjar vi till alla vårdnadshavare som har möjlighet, att låta barnen vara hemma under rådande coronaläge.


Detta är inget som påverkar barnets plats på förskolan. Självklart har ditt barn kvar sin plats, även om barnet inte deltar i verksamheten den kommande tiden. Detta gäller så länge som denna vädjan kvarstår.

Grundskola och fritidshem

I skolorna informeras ofta och återkommande om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Det innebär att både elever och personal stannar hemma om man är sjuk, är noga med handhygienen samt håller avstånd så mycket som möjligt. Vi utökar avståndet mellan arbetsplatser i klassrum samt mellan bord i matsalarna så mycket som möjligt.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


PRAO i årskurs 9 ersätts med andra arbetslivsorienterade insatser under läsåret.

Öppna förskolan

Skolverkets frågor och svar

Skolverket listar ett antal frågor och svar om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola och skola (Skolverket)länk till annan webbplats

SFI-undervisning sker åter i Lärcentrums lokaler

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansundervisning för SFI togs bort 15 juni. Lilla Edets kommun har därför återupptagit undervisningen i Lärcentrums lokaler där undervisningen sker i halvklass. Dagar och tider meddelas av lärarna.

Senast uppdaterad: 2020-09-24
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »