Lilla Edets kommun - startsida

Skola, förskola, fritidshem och öppna förskolan

Uppdaterad 2021-01-08 kl. 14.00

Lilla Edets kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och elever som är friska ska gå till förskola och skola, förutom årskurs 7-9 som inleder vårterminen med distansundervisning.

All verksamhet i skolor och förskolor är anpassade enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Bildningsförvaltningen planerar också för hur verksamheterna ska organiseras vid ändrade förutsättningar.

Friska elever årskus F-6 ska gå till skolan, skolplikt gäller som vanligt. Sjukanmälan sker enligt vanliga rutiner.


För att begränsa smittspridningen är det viktigt att ta del av Folkhälsomyndighetens samlingssidan som riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare.länk till annan webbplats


Om ditt barn inte är friskt ska du gå in på 1177.selänk till annan webbplats så får du råd om vad du ska göra.

Fuxernaskolan årskurs 7–9 inför distansundervisning under perioden

14-24 januari.


Bakgrunden till beslutet är Smittskydd Västra Götaland har önskemål om den åtgärden för att minska smittspridningen i samhället. Det är alltså inget lokalt utbrott eller liknande som ligger till grund för beslutet.


Högstadieeleverna som undervisas på distans kommer att erbjudas skollunch för avhämtning. 


Läs mer om distansundervisningen.

Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 är huvudregeln att barnet inte vistas på skolan eller förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ditt barn konstateras vara smittat med Covid-19 ska du informera skolan/förskolan om det. Vi får inte fråga vårdnadshavare till ett barn som är hemma sjukt vilken sjukdom barnet har. Däremot får vi be er att berätta för oss om barnet har covid-19.

Vi önskar informationen för att avgöra hur vi ska informera medarbetare och vårdnadshavare. Vi behöver också kunna planera vår verksamhet.

Vid ansamling av misstänkta Covid-19 fall, kontaktar skola/förskola Smittskydd Västra Götaland.

Förskola

Förskolan ska vara en plats där barn kan leka och lära i en trygg miljö. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering gäller inte barns lek och förskolepersonalens arbete med barnen. Omsorg, utveckling och lärande ska fortfarande bilda en helhet i förskolan.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


En åt gången i hallen vid lämning och hämtning

Nu är det endast tillåtet för en vårdnadshavare åt gången att komma in i förskolelokalerna vid lämning och hämtning. Är det redan någon i hallen, ber vi dig vänta på din tur.


En vädjan från förskolorna - håll barnen hemma om möjlighet finns

Med anledning av myndigheternas rekommendationer, att alla även med milda symptom ska hålla sig hemma, så påverkas bemanningen i våra verksamheter i hög grad. Därför vädjar vi till alla vårdnadshavare som har möjlighet, att låta barnen vara hemma under rådande coronaläge.


Detta är inget som påverkar barnets plats på förskolan. Självklart har ditt barn kvar sin plats, även om barnet inte deltar i verksamheten den kommande tiden. Detta gäller så länge som denna vädjan kvarstår.

Grundskola och fritidshem

I skolorna informeras ofta och återkommande om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. Det innebär att både elever och personal stannar hemma om man är sjuk, är noga med handhygienen samt håller avstånd så mycket som möjligt. Vi utökar avståndet mellan arbetsplatser i klassrum samt mellan bord i matsalarna så mycket som möjligt.


Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna förskolan

Skolverkets frågor och svar

Skolverket listar ett antal frågor och svar om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola och skola (Skolverket)länk till annan webbplats

SFI-undervisning på distans

SFI-undervisningen kommer att ske på distans i början på vårterminen till och med 24 januari.

Senast uppdaterad: 2021-01-08
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »