Lilla Edets kommun - startsida

Skola, förskola, fritidshem och öppna förskolan

Uppdaterad 2020-08-03, kl. 10.30

Lilla Edets kommuns förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skola och förskola. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All verksamhet i skolor och förskolor pågår som vanligt med anpassning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Bildningsförvaltningen planerar också för hur verksamheterna ska organiseras vid ändrade förutsättningar.

Friska elever ska gå till skolan, skolplikt gäller som vanligt. Sjuka barn ska stanna hemma tills de är friska och sedan ytterligare två dagar. Sjukanmälan sker enligt vanliga rutiner.

Öppna förskolan

Öppna förskolan har verksamhet utomhus från och med 20 april.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förskola

Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Rutiner vid hämtning och lämning på förskola och fritidshem

För minskad risk för smittspridning av coronaviruset och covid-19 ber vi dig att hämta och lämna ditt barn i tamburen/hallen på förskolan/fritidshemmet och att inte gå in på avdelningen. Detta gäller även syskon som är med vid hämtning och lämning.


Är du som vårdnadshavare eller medföljande syskon inte helt frisk är det bra om någon annan kan lämna och hämta barnet. Om det inte går, vänligen ring till pedagogerna på ditt barns avdelning när du är på väg, så ser de till att hämtning och lämning kan ske utomhus istället. Allt för att vi alla ska hålla oss friska.


En vädjan från förskolorna

Med anledning av myndigheternas rekommendationer, att alla även med milda symptom ska hålla sig hemma, så påverkas bemanningen i våra verksamheter i hög grad. Därför vädjar vi till alla vårdnadshavare som har möjlighet, att låta barnen vara hemma under rådande corona-läge.


Detta är inget som påverkar barnets plats på förskolan. Självklart har ditt barn kvar sin plats, även om barnet inte deltar i verksamheten den kommande tiden. Detta gäller så länge som denna vädjan kvarstår.

Grundskola

Tillfälliga förändringar inom förskola och fritidshem kan behöva göras med kort varsel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Vårens nationella prov ställdes in

De nationella proven i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen ställdes under våren in. Pressmeddelande, Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats


Så pratar du med barn om coronaviruset

BRIS, Barnens rätt i samhället har i samarbete med krisinformation.se tagit fram tips på hur du vuxen pratar med barnlänk till annan webbplats om coronaviruset.

Skolverkets frågor och svar

Skolverket listar ett antal frågor och svar om vad som gäller utifrån det rådande smittskyddsläget för förskolor och skolor. Svaren utgår från riksdagens nya lag och regeringens nya förordning om hur skolor ska agera utifrån det aktuella smittskyddsperspektivet.

Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola och skola (Skolverket)länk till annan webbplats

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor bedriver sedan 18 mars distansundervisning enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten och regeringsbeslut. Lilla Edets kommun har ingen egen gymnasieskola utan köper platser till kommunens gymnasieelever. 

Folkhälsomyndigheten: Lärosäten och gymnasieskolor uppmanas att bedriva distansundervisninglänk till annan webbplats


Anmäl gymnasielunch

Kommunen erbjuder lunch till gymnasieeleverna från 27 april.

Gör din anmälan här.


SFI

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation och ett regeringsbeslut gick SFI över till distansundervisning från och med 18 mars och tills vidare.

Det innebär att SFI-eleverna från och med 18 mars inte har sin undervisning på plats i Lärcentrums lokaler, utan uppmanas att vara hemma och fortsätta sina studier enligt de instruktioner som de får från sina lärare.

Senast uppdaterad: 2020-08-03
Sidansvarig: Julia Domby
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »